mu88 bet

Phương án thiết kế sơ bộ

Chương trình chỉ áp dụng cho 50 khách hàng đăng ký sớm nhất và công trình từ ngày 15/06/2022 đến ngày 30/06/2022
mu88 betLiên kết đăng nhập

THÔNG TIN CHI TIẾT

Điều kiện áp dụng chương trình
Ngày áp dụng: từ ngày 15/06/2022 đến ngày 30/06/2022
Số lượng: chỉ 50 khách hàng đăng ký đầu tiên
Diện tích đất công nhận: > 80 m2
Kiểm tra thông tin
Thông tin Quy hoạch: chức năng của khu đất, lộ giới
Thông tin mật độ xây dựng của khu đất
Thông tin quy mô xây dựng của công trình
Hệ số sử dụng đất
Lập bản vẽ phương án sơ bộ
Mặt bằng định vị khu đất
Mặt bằng các tầng
Cao độ các tầng
Thống kê diện tích từng sàn

LỢI ÍCH NHẬN ĐƯỢC

NẮM TOÀN BỘ THÔNG TIN

Biết được chính xác các thông tin liên quan đến công trình trước khi xây dựng: quy hoạch, lộ giới, mật độ, chiều cao, quy mô tối đa.

CHỦ ĐỘNG TÀI CHÍNH

Thống kế được diện tích xây dựng từ đó tính toán được chi phí xây dựng. Giúp chủ đầu tư chủ động về tài chính trong suốt quá trình thi công xây dựng

ƯỚC TÍNH ĐƯỢC GIÁ TRỊ KHAI THÁC

Thống kê được diện tích sử dụng khi khai thác cho thuê tòa nhà sau khi hoàn thành công trình. Bên cạnh đó ước tính được giá trị khai thác của tòa nhà.

NHÌN TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH

Bản vẽ phương án sơ bộ sẽ giúp chủ đầu tư thấy được tổng quan công trình, cách bố trí các khu vực chung và giao thông trong tòa nhà.

mu88 betLiên kết đăng nhập

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
tòa nhà văn phòng phuc khang building 103 bạch đằng
tòa nhà văn phòng phuc khang building 103 bạch đằng
tòa nhà văn phòng phuc khang building 103 bạch đằng
tòa nhà văn phòng phuc khang building 103 bạch đằng
tòa nhà văn phòng phuc khang building 103 bạch đằng
tòa nhà văn phòng phuc khang building 103 bạch đằng
tòa nhà văn phòng phuc khang building 103 bạch đằng
tòa nhà văn phòng phuc khang building 103 bạch đằng
tòa nhà văn phòng phuc khang building 103 bạch đằng
tòa nhà văn phòng phuc khang building 103 bạch đằng
tòa nhà văn phòng phuc khang building 103 bạch đằng
tòa nhà văn phòng phuc khang building 103 bạch đằng
tòa nhà văn phòng phuc khang building 103 bạch đằng
tòa nhà văn phòng phuc khang building 103 bạch đằng
tòa nhà văn phòng phuc khang building 103 bạch đằng
tòa nhà văn phòng phuc khang building 103 bạch đằng
tòa nhà văn phòng phuc khang building 103 bạch đằng
tòa nhà văn phòng phuc khang building 103 bạch đằng
tòa nhà văn phòng phuc khang building 103 bạch đằng
tòa nhà văn phòng phuc khang building 103 bạch đằng
tòa nhà văn phòng phuc khang building 103 bạch đằng
toa-nha-phuc-khang (91)
toa-nha-phuc-khang (92)
toa-nha-phuc-khang (101)
toa-nha-phuc-khang (113)
toa-nha-phuc-khang (114)
toa-nha-phuc-khang (115)
toa-nha-phuc-khang (117)
toa-nha-phuc-khang (118)
toa-nha-phuc-khang (119)
toa-nha-phuc-khang (120)
toa-nha-phuc-khang (121)
toa-nha-phuc-khang (122)
toa-nha-phuc-khang (123)
toa-nha-phuc-khang (124)
toa-nha-phuc-khang (125)
toa-nha-phuc-khang (126)
toa-nha-phuc-khang (127)
toa-nha-phuc-khang (97)
toa-nha-phuc-khang (94)
mu88 betLiên kết đăng nhậpmu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhậpmu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập

VIDEO

    CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

    1
    1
    fun88 chính thức w88no1 12betkh w88ud2 fb88in