mu88 bet

Lễ cất nóc Nga Hoang Building 8 tầng

 124  02.11.2021
Sáng ngày 02 – 11 -2021, tại số 34 đường Phan Đình Giót, P.2, Q. Tân Bình đã diễn ra buổi lễ cất nóc Office Building. Với sự có mặt của chủ đầu tư và ban lãnh đạo Phuc Khang Group trong niềm hân hoan khi hoàn thành sàn cuối cùng của công trình. Dưới đây là một số thông tin và hình ảnh của buổi lễ Cất nóc công trình:
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
le-cat-noc-office-building-34-phan-dinh-giot (1)
le-cat-noc-office-building-34-phan-dinh-giot (4)
le-cat-noc-office-building-34-phan-dinh-giot (7)
le-cat-noc-office-building-34-phan-dinh-giot (8)
le-cat-noc-office-building-34-phan-dinh-giot (9)
le-cat-noc-office-building-34-phan-dinh-giot (10)
le-cat-noc-office-building-34-phan-dinh-giot (11)
le-cat-noc-office-building-34-phan-dinh-giot (12)
le-cat-noc-office-building-34-phan-dinh-giot (13)
le-cat-noc-office-building-34-phan-dinh-giot (14)
le-cat-noc-office-building-34-phan-dinh-giot (15)
le-cat-noc-office-building-34-phan-dinh-giot (16)
le-cat-noc-office-building-34-phan-dinh-giot (17)
le-cat-noc-office-building-34-phan-dinh-giot (18)
le-cat-noc-office-building-34-phan-dinh-giot (19)
le-cat-noc-office-building-34-phan-dinh-giot (20)
le-cat-noc-office-building-34-phan-dinh-giot (21)
le-cat-noc-office-building-34-phan-dinh-giot (24)
le-cat-noc-office-building-34-phan-dinh-giot (25)
mu88 betLiên kết đăng nhậpmu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhậpmu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
mu88 betLiên kết đăng nhập
CHIA SẺ NẾU THẤY HỮU ÍCH:
fun88 chính thức w88no1 12betkh w88ud2 fb88in